Idź do

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (ang. World Wildlife Day) obchodzony jest corocznie 3 marca. Święto ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu upamiętnienia podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony dzikiej przyrody oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków to podstawowe cele dorocznych obchodów.

Hasło tegorocznych obchodów Dnia Dzikiej Przyrody to "Łączenie ludzi i planety: odkrywanie cyfrowych innowacji w ochronie dzikiej przyrody". Dzięki nowym technologiom i ich wykorzystaniu w badaniach, komunikacji, śledzeniu, analizie DNA oraz w innych aspektach, ochrona dzikiej przyrody stała się łatwiejsza, wydajniejsza i dokładniejsza.