Idź do

Efektem kilku lat badań na florą Babiej Góry jest opisanie dwóch nowych dla nauki gatunków jastrzębców (Hieracium L.). To ważne z naukowego punktu widzenia odkrycie ma miejsce w jubileuszowym dla BgPN roku, stąd jeden z nowych gatunków otrzymał nazwę Hieracium babiogorense. Drugim gatunkiem jest H. besseri nazwany na cześć Willibalda Bessera (1784-1842) wybitnego badacza flory Wschodniej Europy, który był pierwszym botanikiem prowadzącym badania na Babiej Górze. 

Autorem odkrycia jest prof. dr hab. Zbigniew Szeląg (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). 

Publikacja dostępna pod adresem https://doi.org/10.11646/phytotaxa.645.3.7