Idź do

Siwerniak czyli świergotek górski szuka owadów wśród kępek traw, które wyrastają z płytkiej gleby w szczytowych partiach masywu. Nie jest jednak tam sam. Znacznie od niego większy mornel odżywia się tym samym pokarmem. Spotkanie tych dwóch ptaków na Babiej Górze nie należy do częstych, bo mornele notowane są znacznie częściej w Tatrach. Oba ptaki gustują w owadach we wszelkich stadiach rozwoju. Kto wie, może tym dwóm, uchwyconym obiektywem aparatu poszło o jakąś niewielką larwę, z której…

Ale o tym później

Tekst – KF
Pomysł i fotografie – Paweł Hotała