Idź do

Uwaga !!!

Z uwagi na osuwy skalne i zalegającą w żlebach pokrywę śnieżną, szlak żółty „Akademicka Perć” jest zamknięty do odwołania.