Idź do

Wykupy nieruchomości gruntowych o wysokich walorach przyrodniczych

Właściciele nieruchomości gruntowych położonych na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego i jego bezpośrednim sąsiedztwie zainteresowani sprzedażą swoich nieruchomości są proszeni o kontakt z Dyrekcją Parku w terminie do dnia 30 maja 2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie od pracownika Parku - Janusza Fujaka,
tel. 608015 407