Idź do
ZP-2/2024 Obsługa prawna CEP Morgi - zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
ZP-2/2024 Kompleksowa obsługa prawna, obsługa zamówień publicznych oraz doradztwo budowlane w ramach realizacji projektu "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. - zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu badania i oceny ofert.
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23 lutego 2024 r. oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu:

"Kompleksowa obsługa prawna, obsługa zamówień publicznych oraz doradztwo budowlane w ramach realizacji projektu "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI" finansowanego ze środków Unii Europejskiej."

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu, którego Park jest Beneficjentem, o nazwie:
„Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI”
Numer umowy o dofinansowanie FENX.01.05-IW.01-0001/23, w ramach działania FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi Bazy edukacyjne w parkach narodowych priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.


Poniżej do pobrania:

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
PDF - 1.07 MB
Podmiot udostępniający informację:
Babiogórski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Mirosław Niemiec
Informację opublikował:
Mirosław Niemiec
Czas publikacji:
19.03.2024 15:41:04
Liczba odwiedzin:
17
Podmiot udostępniający informację:
Babiogórski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Mirosław Niemiec
Informację opublikował:
Mirosław Niemiec
Data publikacji:
19.03.2024
Data pierwotnej publikacji:
19.03.2024 15:42:49
Data ostatniej modyfikacji:
19.03.2024 15:42:49
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
19.03.2024 15:42:49
Mirosław Niemiec - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020