Idź do

Górny Płaj

Górny Płaj przebiega przez całe północne zbocze Babiej Góry, od wschodu (Przełęcz Lipnicka) do zachodu (Przełęcz Jałowiecka).
Długość Górnego Płaju to około 12 km. Został zbudowały w XIX wieku przez właścicieli dóbr zawojskich – Habsburgów jako droga dla myśliwych. Habsburgowie w swoich włościach często budowali ścieżki, które prowadziły równolegle do stoku góry, uzyskując doskonały trakt łączący inne drogi oraz umożliwiający szybkie poruszanie się ich traktami.  Jest to szlak o najłagodniejszym przebiegu, wznoszący się na całej długości jedynie o 180 m.

W chwili obecnej szlak został gruntownie wyremontowany na odcinku Przełęcz Lipnicka – Markowe Szczawiny. Stary szlak pokryty został tłuczniem, wykonano drewniane krawędziowanie oraz przepusty. Dzięki temu jest to jeden z niewielu szlaków babiogórskich który umożliwia poruszanie się osobom nie uprawiającym na co dzień bardziej aktywnej turystyki.