Idź do
Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego został ustanowiony w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 5 września 2019 r., pozycja 1699).
Plan ochrony jest kluczowym dokumentem planistycznym dla zachowania unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Babiej Góry z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju regionu.
Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska stał się jednocześnie planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska (kod obszaru: PLH120001) oraz planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra (kod obszaru: PLB120011) w części pokrywającej się z obszarem Babiogórskiego Parku Narodowego.
Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego został ustanowiony na okres 20 lat, obowiązuje od dnia 20 września 2019 r. do dnia 19 września 2039 r.