Idź do

Wskazówki

Przed wyjściem na trasy narciarskie zachęcamy do skorzystania kilku praktycznych wskazówek:
 1. Turysto sprawdź, czy pokrywa  śnieżna jest odpowiednia i czy Babiogórski Park Narodowy ogłosił, że turystyka narciarska może być uprawiana.
 2. Turysto zapoznaj się z przebiegiem tras narciarskich, żeby uniknąć konfliktu z innymi użytkownikami szlaków.
 3. Turysto uprawiaj turystyką narciarską według określonych zasad: 
  • przestrzegaj określonego kierunku ruchu oraz jego prawostronnego charakteru, na szlakach udostępnionych zarówno turystom pieszym, jak i tym, którzy poruszają się na nartach:
  • daj pierwszeństwo turystom pieszym i bezwzględnie poruszaj się jedynie po wyznaczonych trasach;
  • zachowaj odstępstwa od szlaków pieszych nie większe niż 30 metrów;
 4. Turysto zadbaj o swoje bezpieczeństwo;
 5. Decyzją Dyrektora BgPN trasy narciarskie mogą zostać zamknięte.
Trasy narciarskie:
 1. Trasa: Polana Krowiarki - Górny Płaj - Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak - Sokolica - Polana Krowiarki (na odcinku Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak - trasa jednokierunkowa, wyłącznie do podchodzenia ze względu na bardzo wąskie gardło w okolicy Przełęczy Brona przy ruchu pieszych i narciarzy oraz na szlaku graniowym, ze względu na granicę ze Słowacją, w której turystyka narciarska jest zabroniona).
  Czas przejścia: 4-5h
  Długość trasy: ok. 15km
 2. Trasa: Polana Krowiarki - Diablak - Polana Krowiarki (szlak dwukierunkowy)
  Z Polany Krowiarki narciarze ruszają nartostradą do Sokolicy, a następnie wchodzą na szlak czerwony. Szlakiem czerwonym dochodzą do Diablaka. Na Diablaku należy zawrócić w kierunku Polany Krowiarki szlakiem czerwonym do Sokolicy, a następnie nartostradą na Polane Krowiarki.
  Nie dopuszcza się wychodzenia i zjazdu szlakiem czerwonym na odcinku: Polana Krowiarki – Sokolica – Polana Krowiarki.
  Czas przejścia: 4h
  Długość trasy: ok. 9km
 3. Trasa: Polana Krowiarki - Markowe Szczawiny - Żywieckie Rozstaje - granica Parku (szlak dwukierunkowy)
  Czas przejścia: 4-5h
  Długość trasy: ok. 12km
 4. Trasa: Markowe Szczawiny - szlakiem czarnym na Dejakowe Szczawiny - do Dolnego Płaju - drogą do szlaku zielonego - Zawoja Markowa (ostatni odcinek drogi (ok. 2 km) trasa narciarska przebiega wzdłuż drogi dojazdowej do Markowych Rówienek, a na odcinku Dolny Płaj - Zawoja Markowa pokrywa się z drogą transportową do schroniska na Markowych Szczawinach).
  UWAGA! Na ostatnim odcinku drogi - Dolny Płaj – Zawoja Markowa - należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ trasa pokrywa się z drogą transportową do schroniska na Markowych Szczawinach, a niżej z intensywnie użytkowaną drogą dojazdową do Markowych Rówienek.(szlak dwukierunkowy)
  Czas przejścia: 0,30h
  Długość trasy: ok. 5km
Zasady korzystania z tras narciarskich: 
 1. Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po trasach narciarskich:
  • udostępnianie obszaru Parku do poruszania się na nartach możliwe jest jedynie przy odpowiedniej pokrywie śniegu oraz z zapewnieniem ochrony zwierząt, nie później niż do 31 marca. O terminie rozpoczęcia i zakończenia udostępniania BgPN dla turystyki narciarskiej poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oraz na stronie www.bgpn.pl. 
  • utrzymanie tras narciarskich ogranicza się wyłącznie do usuwania drzew zagrażających i drzew powalonych na szlak;
  • osoby poruszające się na nartach po trasach narciarskich zobowiązane są  do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w sposób szczególny do:
  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu;
  • dostosowania swoich zamierzeń i planów do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru, stosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z zagrożenia lawinowego;
  • używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności;
  • bezzwłocznego informowania służby GOPR o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;
  • na szlakach pieszych udostępnionych do uprawiania turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego;
  • na trasach narciarskich obowiązuje zakaz poruszania się pieszo, w tym również na rakietach śnieżnych (trasa narciarska: Krowiarki – Sokolica – Krowiarki; trasa narciarska Markowe Szczawiny – Zawoja Markowa na odcinku Dejakowe Szczawiny – Dolny Płaj);
  • dla turystów poruszających się na nartach dopuszczalne jest odejście od szlaku na odległość do 30 m w każdą stronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku szlaków wspólnych odstępstwo od szlaków dotyczy wyłącznie turysty poruszającego się na nartach;
  • z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających, niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla narciarskiego ruchu turystycznego.
 2. Turystyka narciarska (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionego przewodnika górskiego, posiadającego ważną licencję Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniającą do oprowadzania wycieczek po jego terenie. Liczba osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 10 osób. 
 3. Organizacja szkoleń narciarskich odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora BgPN.