Idź do

Nadużycia finansowe

W związku z otrzymaniem przez Babiogórski Park Narodowy dofinasowania na realizację projektu Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI, udostępniamy narzędzie do zgłaszania podejrzeń potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów w programie FEnIKS.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do realizacji projektów w sposób:
  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Konwencja o prawach osób niepelnosprawnych, Karta praw podstawowych

Babiogórski Park Narodowy realizuje projekt pn. „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI” zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Karty praw podstawowych (KPP).

W związku z tym informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu, lub działań Beneficjenta z KPON lub KPP. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP, lub KPON, można przekazywać za pomocą: poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  3. z wykorzystaniem formularza na stronie internetowej MFiPR: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/,
  4. mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl