Idź do

Tajemniczy ogród

"Tajemniczy ogród"
Etap edukacyjny: przedszkola
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby.

Dzieci poznając wybrane gatunki wkraczają w tajemniczy świat roślin. Prowadzą proste obserwacje przyrodnicze, sięgają do własnych doświadczeń, co pozwala im odkryć niektóre niezwykle przystosowania roślin. Wykonują samodzielnie proste pamiątki z pobytu w babiogórskim ogrodzie zmysłów i uczą się, że zmysły są bardzo istotnym narzędziem w codziennym życiu.
"Tajemniczy ogród"
Etap edukacyjny:  klasy I-III i klasy "zero"
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz. ; max liczba uczestników 25 osoby.

Uczestnicy zapoznają się z wybranymi przedstawicielami świata roślin poprzez doznania zmysłowe. Przy pomocy obserwacji, pokazu, opowiadania, odwołania do doświadczeń, zmiana perspektywy,  a nawet prowokacji i wykorzystania zmysłów odbiorcy poznają niektóre tajniki roślin oraz samodzielnie odkrywają wiele różnych zależności i powiązań w przyrodzie.  Bliskiemu obcowaniu ze światem roślin towarzyszy poruszenie takich zagadnień, jak: zmysły i ich rola, wzrok, dotyk, smak, słuch, czy różnorodność świata roślin   Udział w zajęciach przewiduje pewną aktywność - własnoręcznie wykonaną pamiątkę z zajęć.
"Tajemniczy ogród"
Etap edukacyjny:  klasy IV-VIII
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz. ; max liczba uczestników 25 osoby.

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczestnikom bogactwa świata roślin poprzez doznania zmysłowe. Wykorzystanie takich metod, jak: obserwacja, pokaz, opowiadanie, odwołanie do doświadczeń, zmiana perspektywy,  prowokacja, odwołanie do zmysłów pozwala uczestnikom bezpośrednio i osobiście doświadczyć różnorodności w świecie roślin. Każdy może przekonać się o znaczeniu zmysłów (wzroku, słuchu, zapachu, dotyku i smaku) w życiu codziennym, a także o niezwykłej różnorodności przyrody i niekiedy bardzo wyszukanych przystosowaniach do życia w danym środowisku. Bezpośredni  kontakt z roślinami i emocje zapewniają także własnoręcznie wykonywane prace, stanowiące miłą pamiątkę z pobytu w BgPN.
"Tajemniczy ogród"
Etap edukacyjny:  szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz. ; max liczba uczestników 25 osoby.

Uczestnicy zajęć poprzez doznania zmysłowe poznają bogactwo świata roślin. Metody: obserwacja, odwołanie do doświadczeń i zmysłów, a także zmiana perspektywy pozwalają zbliżyć się do takich tematów jak zmysły i ich rola w życiu człowieka, różnorodność  biologiczna,  ekologia i przystosowania roślin do życia w różnych środowiskach. Samodzielnie przeprowadzone obserwacje i poszukiwania na terenie Ogrodu oraz praca własna sprawiają, że uczestnicy zajęć na długo zatrzymują w pamięci wizytę w Parku.

Niezwykłe wędrówki roślin

"Niezwykłe wędrówki roślin"
Etap edukacyjny:  klasy I-III i klasy "zero"
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby; miejsce zajęć - ścieżka Wawrzyńca Szkolnika;

Podczas zajęć uczestnicy mają okazję odmiennego spojrzenia na rośliny. Umożliwia to pochylenie się nad różnymi strategiami rozprzestrzeniania się roślin. Dzięki prowadzonym obserwacjom, doświadczeniom i przeniesieniu w czasie można poznać sekrety wybranych roślin i sposoby ich wędrówek.  Odbiorcy zawierają bliższą znajomość z lepiężnikiem, mniszkiem, leszczyną, łopianem i jabłonią.
"Niezwykłe wędrówki roślin"
Etap edukacyjny:  IV-VIII
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby; miejsce zajęć  - ścieżka Wawrzyńca Szkolnika;

Całkiem niewinne pytanie - dlaczego i jakimi drogami się poruszamy? - naprowadzić może do niespodziewanych wniosków i skierować myśli uczestników zajęć na nowe tory (sic!).  Z pozoru nieruchome rośliny dbają o to, żeby zajmować nowe miejsca. O tym jak to robią można dowiedzieć się podczas zajęć na ścieżce edukacyjnej BgPN.
"Niezwykłe wędrówki roślin"
Etap edukacyjny:  szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby; miejsce zajęć  - ścieżka Wawrzyńca Szkolnika;

Zdawałoby się, że mniszek, jabłoń, czy orzeszek laskowy są powszechnie znane. Wiadomo też, że rośliny nie potrafią chodzić.  Z drugiej strony zaś nie jest tajemnicą, że rośliny zajmują nowe tereny. Jak to robią? Dzięki obserwacjom i prostym doświadczeniom podczas zajęć na ścieżce edukacyjnej można przyjrzeć się roślinom z innego punktu widzenia i sprawdzić ich mobilność ;)

Oswajamy las. Mój, twój, nasz

"Oswajamy las. Mój, twój, nasz"
Etap edukacyjny:  Przedszkole
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby

Uczestnicy idą na wycieczkę - poznają zasady zachowania się w grupie, szukają tropów i śladów zostawionych przez duże zwierzęta, oswajają las - moje drzewo ma na imię ... , jest duże/małe, jest grube/chude, jest wysokie/niskie, ma igły/liście, jego kora jest szorstka/gładka, a owocami są szyszki/bukwie/... .
"Oswajamy las. Mój, twój, nasz"
Etap edukacyjny:  klasy I-III
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby

Uczestnicy biorą udział w wycieczce w czasie której szukają tropów i śladów zostawionych przez małe i duże zwierzęta oraz biorą udział w bezkrwawych łowach (przeprowadzanie odłowu drobnych zwierząt, ich obserwacja i wypuszczenie do środowiska). Jakie zwierzęta żyją w koronach drzew, w podszycie, w runie i w ściółce. Drzewa liściaste i iglaste wokół nas.
"Oswajamy las. Co daje nam las"
Etap edukacyjny:  klasy IV-VIII
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby

Piętra lasu. Jakie funkcje pełni las? Poznajemy popularne gatunki roślin i zwierząt oraz ich rolę jaką pełnią w lesie oraz gospodarce człowieka. Zastanowimy się wspólnie nad pytaniami: Kim jestem i kim chcę być? Czy chcę być blisko lasu? Kto pracuje w lesie? jakie zawody są związane z lasem, czy leśniczy to myśliwy?
"Przyroda i człowiek"
Etap edukacyjny:  szkoła średnia
Charakter zajęć: terenowe; czas trwania - do 2 godz.; max liczba uczestników 25 osoby

W czasie zajęć terenowych uczestnicy poznają obieg materii na przykładzie lasu, poznają różnice między lasem pierwotnym i lasem gospodarczym oraz monokulturą. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane ze wzajemnymi interakcjami między człowiekiem a przyrodą - kulturą a naturą; ochrona przyrody.

Rośliny i człowiek

"Rośliny i człowiek"
Charakter zajęć: terenowe, czas trwania 2 h max liczba uczestników max. 25.
Uczniowie poznają:
Zajęcia mogą obejmować dwie formy: wycieczkę terenową połączoną z wcześniejszym zwiedzaniem ogrodu roślin babiogórskich oraz same zajęcia terenowe na ścieżce "Mokry Kozub", "Śladami Wawrzyńca Szkolnika". 
Wyjście na ścieżkę połączone z warsztatami na temat roli roślinności w życiu człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują szkła powiększające i pod okiem przewodnika prowadzą poszukiwania ciekawych roślin w lesie i na łące. Uczestnicy rozpoznają rośliny i dowiadują się o ich właściwościach leczniczych lub trujących.
"Rośliny i człowiek"
Charakter zajęć: terenowe, czas trwania 2 do 3 h max liczba uczestników max. 25.
W zależności od wieku odbiorców prowadzący zajęcia rozszerza zakres merytoryczny zajęć poprzez poruszanie dodatkowych tematów oraz dostosowuje język wypowiedzi do wieku i percepcji uczestników.
Uczniowie poznają:
Zajęcia mogą obejmować dwie formy: wycieczkę terenową połączoną z wcześniejszym zwiedzaniem ogrodu roślin babiogórskich oraz same zajęcia terenowe na ścieżce "Mokry Kozub", "Śladami Wawrzyńca Szkolnika".
Wyjście na ścieżkę połączone z warsztatami na temat roli roślinności w życiu człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują szkła powiększające i pod okiem przewodnika prowadzą poszukiwania ciekawych roślin w lesie i na łące. Uczestnicy rozpoznają rośliny i dowiadują się o ich właściwościach leczniczych lub trujących.
W końcowej  fazie zajęć następuje rekapitulacja i omówienie spotkanych po drodze ciekawych gatunków.

Woda niezwykła ciecz

"Woda niezwykła ciecz"
Etap edukacyjny: przedszkola
Charakter zajęć: stacjonarno - terenowe, czas trwania 2 h max liczba uczestników max. 25.
Dzieci poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie, poznają właściwości wody oraz jej znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin. W czasie wyprawy po ścieżce dydaktycznej zapoznają się z walorami przyrodniczymi i roślinnością Babiej Góry w kontekście siedlisk wodnych.
"Życie w kropli wody"
Etap edukacyjny:  klasy I-III
Charakter zajęć: stacjonarno - terenowe, czas trwania 2 h max liczba uczestników max. 25.
Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom faktu, że woda jest najistotniejszym czynnikiem, bez którego niemożliwe byłoby życie na Ziemi oraz poznanie budowy, właściwości oraz występowania i obiegu wody w przyrodzie. Podczas zajęć dzieci pracują z kartami pracy.
"Życie w kropli wody"
Etap edukacyjny:  klasy IV-VIII
Charakter zajęć: stacjonarno - terenowe, czas trwania 2 h max liczba uczestników max. 25.
Zapoznanie uczestników z organizmami żyjącymi w górskich wodach. Dodatkowo samodzielnie badają podstawowe parametry pobranych próbek wody za pomocą prostych metod analitycznych (m.in.: pH, twardość, zwartość tlenu). Poznanie właściwości wody i jej roli w życiu organizmów żywych. Zapoznanie z niektórymi właściwościami fizykochemicznymi wody. Obserwowanie żywych organizmów w badanych próbkach wody. Podczas zajęć dzieci pracują z kartami pracy.
"Życie w kropli wody"
Etap edukacyjny:  szkoły ponadpodstawowe
Charakter zajęć: stacjonarno - terenowe, czas trwania 2 h max liczba uczestników max. 25.

Zajęcia mają na celu uświadomienie faktu, że woda jest najistotniejszym czynnikiem, bez którego niemożliwe byłoby życie na Ziemi oraz poznanie budowy, właściwości oraz występowania i obiegu wody w przyrodzie. Badanie pobranych próbek wody za pomocą prostych metod analitycznych (m.in.: pH, twardość, zwartość tlenu). W trakcie zajęć uczestnicy  pracują nad tematami dotyczącymi środowiska wodnego (potok, rzeka) zasobów wodnych swojego regionu, organizmów wodnych (rośliny i zwierzęta) oraz ich przystosowania do życia w danym środowisku). Określanie właściwości fizyko - chemicznych wody.

Jako to na Holi