Idź do

Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach działań ochronnych

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi zaprasza do zakupu drewna pozyskanego w ramach działań ochronnych.

Kontakt do osoby upoważnionej:

Dariusz Chochół

Osoba upoważniona do sprzedaży drewna

dchochol@bgpn.pl

Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie

+48881950268

+48507784217 wew. 20;
Drewno opałowe S4 i M2 jest sprzedawane na podstawie wystawionego przez właściwego leśniczego dokumentu uprawniającego do zakupu.
Drewno można opłacić w kasie Babiogórskiego PN mieszczącej się w siedzibie BgPN we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00

Kontakt do leśniczych poszczególnych Obwodów Ochronnych:

O.O. Cyl

Bogdan Kidoń

O.O. Stonów

Wojciech Wilczyński

O.O. Sokolica

Michał Hudyka

O.O. Orawa

Paweł Hotała