Idź do

Wystawa Stała

Gdy wybierają się Państwo na Babią Górę, bądź wracają z jej szlaków zapraszamy do odwiedzenia Wystawy Stałej Babiogórskiego Parku Narodowego, która mieści się w siedzibie dyrekcji w Zawoi Barańcowej. Składa się ona z ekspozycji przyrodniczej i kulturowej. W czasie jej zwiedzania uczestniczymy w prezentacji multimedialnej poświęconej przyrodzie Babiej Góry oraz poznajemy głosy mieszkańców babiogórskich lasów. Wystawa kulturowa przedstawia oryginalne eksponaty związane z codziennymi zajęciami mieszkańców, a także stroje oraz wyposażenie chat Górali Babiogórskich. Możemy także zobaczyć zdjęcia regionu wykonane w technice 3D oraz prace plastyczne miejscowych twórców w mini galerii „Pod Cylem”. W kiosku przy Wystawie sprzedawane są pamiątki i wydawnictwa poświęcone Babiej Górze. 

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach mogą skorzystać z udogodnień na Wystawie Stałej – winda i specjalna toaleta zewnętrzna, natomiast dla osób słabowidzących i niewidomych na Wystawie znajduje się przygotowana dla nich plastyczna mapa dotykowa.
Cennik i godziny otwarcia:
Godziny otwarcia Wystawy Stałej przy Babiogórskim Parku Narodowym: 
 • w okresie od 1 XI do 30 IV od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00,
 • w okresie ferii zimowych od wtorku do niedzieli od godz. 9.00 do 15.00,
 • w okresie od 1 V do 31 X od wtorku do niedzieli od godz. 9.00 do 17.00.
W poniedziałki Wystawa Stała nieczynna.
 
Zwiedzanie odbywa się o pełnych godzinach (czas zwiedzania około 50 minut). Ostatnie wejście na Wystawę Stałą na godzinę przed zamknięciem kiosku.
 
Ceny i opłaty:
Zwiedzanie Wystawy Stałej
 • bilet normalny: 5,00 zł,
 • bilet ulgowy: 4,00 zł.
Zajęcia edukacyjne. Tematyka podstawowa:
 • kameralne: grupa do 26 osób: 60 zł za godzinę; 
 • terenowe: grupa do 26 osób: 60 zł za godzinę; grupa powyżej 26 osób: 4 zł za osobę za godzinę
Zajęcia edukacyjne specjalistyczne (temat "na życzenie"):
 • kameralne: 30 zł za osobę za godzinę,
 • terenowe: grupa do 26 osób: 80 zł za godzinę; grupa powyżej 26 osób: 5 zł za osobę za godzinę
 
Warsztaty wielodniowe - zakres i cena wg indywidualnej kalkulacji
Opłaty liczone są za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Wystawy Czasowe

Babiogórski Park Narodowy oprócz podstawowej działalności związanej z ochroną przyrody, prowadzi również starania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo - historycznego ze szczególnym uwzględnieniem górali, zamieszkujących tereny wokół Babiej Góry. Prowadząc działania mające na celu zachowanie spuścizny Babiogórców i Orawiaków, co roku organizowane są wystawy czasowe, poświęcone różnorodnym tematom związanym z codziennym życiem ludności góralskiej pod Babią Górą. Wystawy takie powstają w ścisłej współpracy z Orawskim Parkiem Etnograficznym, który użycza miejsca na instalację eksponatów w jednej z chałup na swoim terenie. Dotychczas realizowana tematyka to m.in. wystawy poświecone tradycyjnej gospodarce pasterskiej ("Echa pasterskich dzwonków"), gospodarce drzewnej ("W cieniu drzew"), sposobom przygotowania pożywienia ("By nie zaznać głodu"), roślinności zielnej ("Dzikie Ogrody"), rzeźbiarstwu ("Kwiaty wycięte w desce"). We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zawoi powstały m.in. takie wystawy jak "Sztuka sakralna wokół Babiej Góry" czy "Stroje górali Babiogórców i ich sąsiadów".

Te kilka przykładów dowodzi jak szeroka jest gama zagadnień związanych z bogatą kulturą górali mieszkających wokół Babiej Góry. Analiza ich dziedzictwa powinna dostarczyć wielu przemyśleń, nad tym jak pokierować działalnością człowieka, aby wzorując się na naszych przodkach, była ona przykładem zrównoważonego rozwoju, gdzie człowiek współistnieje z naturą nie będąc dla niej ani ciężarem, ani zagrożeniem.

Galeria Pod Cylem

Mini Galeria "Pod Cylem", stanowiąca element Wystawy Stałej Babiogórskiego Parku Narodowego powstała w 2002 roku z inicjatywy Pani Władysławy Kulak, ówczesnego plastyka BgPN. Jest to miejsce, w którym swoje prace prezentują lokalni artyści i rzemieślnicy, zarówno z północnej, jak i południowej części regionu. W trakcie wielu wystaw podziwiać można było hafty, obrazy, grafiki, linoryty, malarstwo na szkle, rzeźby czy nawet modele tradycyjnych zabudowań orawskich. Częstokroć w murach Mini Galerii gościły także zdjęcia o tematyce przyrodniczej, wykonywane zarówno przez osoby blisko związane z regionem babiogórskim, jak i przez wiodących fotografików z innych regionów Polski, specjalizujących się w szeroko rozumianej tematyce przyrodniczej. W Galerii prezentowane są okazjonalnie zbiory etnograficzne pochodzące ze zbiornicy Babiogórskiego Parku Narodowego. Istotnym elementem są też ekspozycje prac wykonywanych w ramach warsztatów terapii zajęciowej ze współpracującego z Parkiem Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Twórcami prezentującymi swoje prace w Galerii "Pod Cylem" byli między innymi:
 • Tadeusz Kudzia
 • Anna Arcikiewicz
 • Andrzej Pochopień
 • Monika Bogdanik
 • Magdalena Kostrzewa-Smreczak
 • Monika Tralka
 • Józef Kwartnik
 • Zdzisław Galas
 • Dorota Piwko
 • Ryszard Zajda
 • Władysława Bronicka-Jędrusik
 • Jolanta Dobrowolska
 • Marian Gałuszka
 • Aleksander Basiura
 • Maria Steczek
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Józef Polak
 • Gacek Edward i Kuniczuk Waldemar
 • Stanisław Starzec i Renata Starzec
 • Wojciech Wilczyński
 • Damian Gaweł
 • Stanisław Kaczmarczyk
 • Barbara Piaseczny i Bogumiła Leśniak
 • Karol Fitak
 • Aneta Antolec, Janina Bucka, Regina Kudzia i Dorota Polak
 • Halina Opalińska
 • Józef Gaweł
 • Adam Grochowalski
 • Dorota Michalska
 • Michał Bartyzel
 • Adam Kostrzewa
 • Lidia Mszal
 • Kinga Trzebuniak
 • Włodzimierz Puchalski
 • Alina Kozina